16.10. Tesnenie krytu hlavy bloku motora 1,6i - výmena

Demontáž

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Odstráňte dekoračný kryt motora.
 3. Odpojte plynové lanko od zostavy škrtiacej klapky a spolu s držiakom ho odsuňte na bok chladiča (pozri: Zostava škrtiacej klapky - demontáž, výmena tesnení a montáž).
 4. Krížovým skrutkovačom uvoľnite objímky, ktoré držia tri hadice systému ventilácie kľukovej skrine. Odstráňte hadice z nátrubkov krytu hlavy motora.
 5. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite dve matice, ktoré držia kryt hlavy bloku motora.
 6. Odstráňte zo všetkých čapov hlavy bloku motora podložku a gumené púzdro.
  Odporúčanie: Poškodené gumené púzdra je potrebné vymeniť.
 7. Odstráňte kryt.
 8. Vyberte tesnenie z krytu.

Premytie

 1. Odskrutkujte veko plniaceho otvoru oleja.
 2. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite dve skrutky, ktoré držia kryt odlučovača oleja.
 3. Kryt odstráňte.
 4. Vyberte miežky odlučovača.
 5. Premyte odstránené diely petrolejom, utrite ich handrou a vyfúkajte stlačeným vzduchom (z kompresoru na pneumatiky).
 6. Poskladajte odlučovač oleja v opačnom poradí.

Montáž

 1. Odstráňte zbytky oleja z dosadacej plochy hlavy bloku motora, na ktorú dosadá tesnenie krytu.
 2. Namontujte nové tesnenie do krytu.
  Pozor: Polomer pravej a ľavej strany krytu je rôzny. Uistite sa, že tesnenie je namontované správne.
 3. Naneste na rohy tesnenia tenkú vrstvu tmelu Loctite 574 alebo obdobného.
 4. Namontujte kryt hlavy bloku motora v opačnom poradí.