16.2. Systém mazania motora 1,6i - kontrola hladiny oleja

Odporúčanie: Kontrola by sa mala vykonávať 10 - 15 minúť po zastavení motora.

Pracovný postup

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Vyberte mierku hladiny oleja z vodiacej trubky.
  3. Handrou utrite z mierky olej a zasuňte ju späť do vodiacej trubky až na doraz.
  4. Mierku opäť vyberte. Hladina oleja by sa mala nachádzať medzi ryskami MIN a MAX, ktoré sú nanesené na jej povrchu.

    Ak je hladina pod ryskou MIN, dolejte olej (pozri: Hladina oleja - kontrola).