16.18. Zapaľovacie sviečky motora 1,6i - výmena

Odporúčanie: Zapaľovacie cievky je potrebné vymeniť každých 30000 km prevádzky alebo pri ich poruche, ak motor začne pracovať nestabilne na voľnobehu. Na motor 1,6i by sa mali montovať zapaľovacie sviečky А17ДВРМ alebo ich zahraničné analógie - LR15YC (BRISK "SUPER") alebo WR7DCX (BOSCH).

Na vykonanie práce budete potrebovať špeciálny nástrčkový kľúč na zapaľovacie sviečky veľkosti 21 mm.

Odporúčanie: Sviečky je dobré meniť po poradí.

Pracovný postup

 1. Odstráňte vysokonapäťový kábel zo sviečky prvého valca (pozri: Vysokonapäťové káble - kontrola a výmena).
 2. Pretrite handrou a vyfúkajte stlačeným vzduchom z kompresora miesto montážte zapaľovacej sviečky (aby nečistoty nespadli do valca po odstránení sviečky).
 3. Nástrčkovým kľúčom na zapaľovacie sviečky veľkosti 21 mm vyskrutkujte sviečku.
 4. Pred montážou zapaľovacej sviečky pomocou súpravy okrúhlych sond zmerajte medzeru medzi jej elektródami (pozri: Zapaľovacie sviečky - výmena). Medzera by mala byť 1,0 až 1,1 mm.
  Poznámka: Ak na kontrolu medzery použijete ploché sondy, namerané hodnoty nebudú správne.
 5. Nastavte medzeru prihnutím bočnej elektródy.
 6. Zaskrutkujte sviečky do hlavy bloku motora.
  Pozor: Aby ste nepoškodili závit v hlavne bloku motora, mali by ste zaskrutkovať sviečku pomocou ruky a až na koniec ju dotiahnuť pomocou kľúča. Sila utiahnutia sviečky by mala byť 30 - 40 Nm.
 7. Analogicky vymeňte sviečky ostatných valcov.