16.3. Rozvodový remeň motora 1,6i - kontrola stavu a nastavenie napnutia

Rozvodový remeň by sa mal kontrolovať pri technickej kontrole vozidla po každých 15000 km prevádzky.

Na vykonanie práce budete potrebovať kľúč na napnutie rozvodového remeňa.

Pracovný postup

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Odstráňte dekoračný kryt motora.
 3. Kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite dve skrutky, ktoré držia predný kryt rozvodového remeňa.
 4. Vytiahnite kryt smerom hore potom, ako ho odstránite z motora.
 5. Otáčajte kľukovým hriadeľom a vizuálne skontrolujte stav remeňa.
  Poznámka: Kľukový hriadeľ môžete otáčať očkovým kľúčom veľkosti 17 mm za skrutku, ktorá drží jeho remenicu alebo veľkým plochým skrutkovačom cez zuby zotrvačníka. Za týmto účelom odstráňte gumenú zátku z otvoru v spojkovej skrini.
  Remeň by mal byť čistý, bez nečistôt alebo oleja na jeho povrchu. Remeň s ryhami, prasklinami, strapcami, odlúpeniami, opotrebovanými zubmi alebo obnaženým úpletom je potrebné vymeniť (pozri: Rozvodový remeň motora 1,6i - výmena).
 6. Pokúste sa dvomi prstami stočiť remeň o 90 ° v oblasti medzi remenicami kľukového a vačkového hriadeľu, použite k tomu silu 15 - 20 Nm.

  Ak použitá sila nestačí na stočenie remeňa do požadovaného uhla, remeň je prepnutý. Ak remeň dokážete otočiť do väčšieho uhla, znamená to, že napnutie je nedostatočné.
  Pozor: Nadmerné napnutie remeňa, prípadne znečistenie olejom alebo špinou skracuje jeho životnosť, a tiež urýchluje opotrebovanie napínacej kladky a ložiska čerpadla chladiacej kvapaliny.
  Napnutie remeňa by sa malo upravovať na studenom motore.
 7. Kľúčom veľkosti 17 mm uvoľnite zatiahnutie matice, ktorá drží napínaciu kladku.

 8. Natočte kladku špeciálnym kľúčom tak, aby ste dosiahni požadované napnutie a zadržte kladku v tejto polohe, pokým nazatiahnete jej maticu.

 9. Skontrolujte napnutie remeňa (pozri vyššie) a ak je to nutné, upravte ho.
 10. Nakoniec zatiahnite maticu napínacej kladky silou 33,23 - 41,16 Nm.
 11. Namontujte predný kryt remeňa na jeho miesto a zatiahnite jeho skrutky.