13.5.2. Hnací remeň alternátora - kontrola stavu a nastavenie napnutia

Na vykonanie práce bude potrebné odstrániť predné pravé koleso alebo umiestniť vozidlo nad montážnu jamu alebo rampu.

Pracovný postup

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Odstráňte pravú časť blatníka motora.
 3. Vizuálne skontrolujte stav hnacieho remeňa alternátora. Vyviňte silu 98 N na remeň presne v strede medzi remenicou alternátora a remenicou kľukového hriadeľu motora.
  Odporúčanie: Ak sú na remeni trhliny alebo iné poškodenia, remeň by mal byť vymenený. Správne napnutý remeň by sa mal ohnúť do vzdialenosti asi 8 mm. Ak prehyb remeňa nie je v norme, upravte jeho napnutie. Ak nedokážete posúdiť silu, ktorú vyviniete rukou, môžete použiť pružinovú váhu s rozsahom minimálne do 10 kg.
 4. Na nastavenie napnutia je potrebné odstrániť nádržku ostrekovačov (pozri: Nádržka ostrekovačov - demontáž a montáž).
 5. Vidlicovým kľúčom veľkosti 19 mm uvoľnite kontramaticu napínacieho mechanizmu. Otáčaním nastavovacieho čapu nástrčkovým kľúčom veľkosti 8 mm zmeňte napnutie hnacieho remeňa alternátoru (v smere hodinových ručičiek pre zvýšenie napnutia, proti smeru pre zníženie).
  Pozor: Príliš veľké napnutie remeňa môže spôsobiť rýchle opotrebovanie predného ložiska alternátoru.
 6. Skontrolujte napnutie remeňa alternátora (pozri vyššie) a v prípade potreby nastavenie zopakujte.
 7. Uistite sa, že remeň je správne napnutý, zadržte nastavovací čap a zatiahnite kontramaticu.
 8. Namontujte blatník motora.