13.5.1. Alternátor - kontrola

Na vykonanie práce budete potrebovať pomocníka a tiež:

Pracovný postup

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Náštartujte motor - ak sa na prístrojovom paneli rozsvieti kontrolka dobíjania akumulátoru, skontrolujte:
  • prívod napätia +12 V na vinutie budenia alternátora pri zapnutom zapaľovaní (kontakt L na svorke alternátora),
  • napnutie hnacieho remeňa alternátora.
  Odporúčanie: Slabé napnutie hnacieho remeňa alternátora (pozri: Hnací remeň alternátora - kontrola stavu a nastavenie napnutia) spôsobuje jeho preklzovanie na kladkách, čo znemožňuje alternátoru vyvinúť potrebný výkon a vedie k rýchlemu opotrebovaniu remeňa. Nepriamo je možné preklzovanie remeňa spozorovať na pohasínajúcom svetle reflektorov v tme a podľa pískajúceho zvuku z prednej časti motora pri zvyšovaní otáčok kľukového hriadeľu.
 3. Zahrejte motor na prevádzkovú teplotu (minimálne 80°C).
 4. Zapnite všetky veľké spotrebiče elektrickej energie na vozidle (ohrev zadného skla, elektrický ventilátor kúrenia, diaľkové svetlá, vyhrievanie sedadiel).
  Poznámka: Nasledujúce úkony vykonávajte s pomocníkom.
 5. Stlačte plynový pedál a kontrolujte prácu motora na otáčkomeri, udržujte otáčky kľukového hriadeľu motora v rozsahu 3000 - 3500 ot./min.
 6. Multimetrom odmerajte napätie na kontaktoch akumulátoru. Pri funkčnom alternátore by mal voltmeter ukazovať napätie minimálne 14 V.
  Poznámka: Ak je napätie menšie, môže byť slabo napnutý hnací remeň (pozri: Hnací remeň alternátora - kontrola stavu a nastavenie napnutia), chybný niektorý obvod, nefunkčný regulátor napätia, zamastené alebo opotrebované štetiny alebo chybný samotný alternátor (pri vyhľadávaní a riešení problémov regulátora napätia a iných častí alternátora postupujte podľa nasledujúcich príslušných sekcií).
 7. Vypnite všetky elektrické spotrebiče, voltmeter by nemal ukázať napätie vyššie ako 15,1 V.
  Poznámka: Ak ja napätie väčšie, je vysoko pravdepodobné, že je chybný regulátor napätia.
 8. Stetoskopom vyhodnoťte na základe hluku mieru opotrebovania ložísk alternátora. Silné hučanie svedčí o opotrebovaní ložiska alebo ložísk (najčastejšie zlyhá ako prvé predné ložisko).