14.6.8. Predné dvere - demontáž a montáž

Poznámka: Dvere je možné odstrániť ako celok (spolu su všetkými zariadeniami, ktoré obsahujú). Rozoberanie a skladanie dvier je avšak výhodnejšie, kým sú namontované na vozidle, pretože je menšia pravdepodobnosť, že dôjde k poškodeniu laku.
Na vykonanie tohto úkonu budete potrebovať pomocníka.

Demontáž

  1. Odstráňte posúvač skla (pozri: Posúvač skla - demontáž a montáž).
  2. Vyberte sklo z dvier (pozri: Sklo - demontáž a montáž).
  3. Odstráňte vonkajšiu kľučku dvier (pozri: Vonkajšia kľučka dvier - demontáž a montáž).
  4. Odstráňte zámok dvier (pozri: Zámky dvier - demontáž, montáž a nastavenie).
  5. Uvoľnite maticu úchytu káblového zväzku a odpojte jeho konektor od konektoru zväzku vo dverách.
  6. Uvoľnite tri západky konektoru v otvore dvier a vyberte ho.
  7. Odpojte káblový zväzok od vnútorneho panelu dvier a vyberte kabeláž cez otvor vo dverách.
  8. Odstráňte obmedzovač dvier (pozri: Obmedzovač otvorenie dvier - demontáž a montáž).
  9. Zatiaľ čo pomocník bude držať dvere, očkovým kľúčom veľkosti 13 mm (na niektorých vozidlách TORX T40) uvoľnite spodný záves dvier.
  10. Rovnakým kľúčom uvoľnite aj horný záves dvier a dvere odstráňte.

Montáž

Namažte pracovné povrch závesov a osiek vazelínou. Zložte a namontujte dvere v opačnom poradí.