14.6.4. Zámky dvier - demontáž, montáž a nastavenie

Demontáž

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Odstráňte obloženie dvier (pozri: Čalúnenie dvier - demontáž a montáž).
 3. Odpojte tiahlo vonkajšej kľučky od zámku (pozri: Vonkajšia kľučka dvier - demontáž a montáž).
 4. Krížovým skrutkovačom uvoľnite skrutky úchytu vnútornej páčky zámku…

  …a tri skrutky úchytu zámku.
  Poznámka: Odstráneniu zámku zabraňuje vedenie posúvača okna. Ak chcete zámok vybrať, môžete z neho odpojiť tiahla a posunúť vedenie posúvača po uvoľnení jeho skrutiek a matky.
 5. Odstráňte zámok z dvier a odpojte od neho konektor so zväzkom káblov (na obrázku s odstráneným vedením posúvača).
 6. Pri odstraňovaní protikusu zámku poznačte jeho polohu na stĺpik karosérie.
 7. Kľúčom TORX T40 uvoľnite čap protikusu 2. Otrasovým skrutkovačom s krížovým násadcom uvoľnite dve skrutky úchytu protikusu 1 a 3.
 8. Protikus zámku a jeho nastavovacie podložky odstráňte.

Montáž

 1. Namontujte zámok v opačnom poradí, namažte jeho časti vazelínou.
 2. Protikus zámku umiestnite na miesto, ktoré ste si predtým vyznačili alebo s ním pohybujte vrámci drážok jeho úchytu tak, aby ste dosiahli ľahké zatváranie a otváranie dvier.
 3. Reguláciou dĺžky tiahla vonkajšej kľúčky dvier a vnútornej páčky zámku (utiahnutím alebo povolením plastového konca na závitovej časti tiahla) môžete upraviť plynulé otváranie zámku.
 4. Analogicky nastavte gobmík zámku.