10.3.5. Zadná náprava - výmena silentbloku

Pri výmene silentbloku nie je potrebné demontovať nápravu z vozidla. Silentbloky vymieňajte v poradí: najprv na jednom ramene a až potom na druhom ramene nápravy.

Na vykonanie práce budete potrebovať:

Demontáž

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Umiestnite vozidlo na bezpečný podstavec a odstráňte zadné ľavé koleso (pozri: Koleso - výmena).
 3. Odpojte pružnú páku regulátora tlaku od závesného oka (pozri: Regulátor tlaku kvapaliny v zadných brzdových mechanizmoch - montáž a demontáž).
 4. Uvoľnite ľavé lanko ručnej brzdy z dvoch úchytov lanka k ramenu zadnej nápravy (pozri: Lanká ručnej brzdy - demontáž a montáž).
 5. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 19 mm uvoľnite maticu skrutky, ktorá drží rameno k úchytu karosérie, skrutku zadržte očkovým kľúčom veľkosti 19 mm.
 6. Vyberte skrutku. Potiahnite rameno dole (nenatiahnite brzdovú hadičku) a namontujte pohárový sťahovák na vonkajšiu stranu a špeciálnu podložku na vnútornú stranu ramena.
 7. Otáčajte maticu skrutky sťahováku, čím vylisujete silentblok do pohára.
  Poznámka: Silentblok má z jednej strany oporu, preto sa vylisováva len na stranu prahu vozidla.

Montáž

 1. Naneste mydlový roztok na valcovú plochu nového silentbloku.
 2. Namontujte pohár sťahováku na vnútornú stranu ramena.
 3. Otáčajte maticu skrutky sťahováku, čím nalisujete nový silentblok do ramena až na doraz.
 4. Nasuňte rameno do úchytu karosérie a zafixujte ho skrutkou s maticou, zatiaľ ju však neuťahujte.
  Poznámka: Skrutka, ktorá drží rameno je vložená do úchytu karosérie zo strany prahu vozidla.
 5. Vložte do závesného oka pružnú páku regulátora tlaku a zafixujte ju zarážkou (pozri: Regulátor tlaku kvapaliny v zadných brzdových mechanizmoch - montáž a demontáž).
 6. Uchyťte v držiakoch lanko ručnej brzdy.
 7. Namontujte koleso a zveste vozidlo z podstavca.
 8. Niekoľkokrát stlačte zadnú časť vozidla, aby si sadli elementy zavesenie.
 9. Nakoniec zatiahnite maticu skrutky, ktorá drží rameno, silou 66,6 - 82,3 Nm.
 10. Silentblok druhého ramena vymeňte analogicky.