15.3. Kontrola technického stavu ventilácie a kúrenia

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Naštartujte motor.
  3. Otočte rúčku na reguláciu teploty vzduchu proti smeru hodinových ručičiek do krajnej polohy (modré pásmo).
  4. Páčka na ovládanie ventilátora umožňuje prepínanie medzi štyrmi rýchlosťami jeho elekromotora. Preverte prácu ventilátora podľa intenzity vzduchu, ktorý vychádza z výduchov, postupne prepínajte medzi všetkými režimami jeho rýchlosti (1 - najnižšia rýchlosť až 4 - maximálna). Ak ventilátor nepracuje vo všetkých režimoch, skontrolujte doplnkový odpor (pozri: Doplnkový odpor - Kontrola a výmena) a prepínač. Ak ventilátor nepracuje vôbec, skontrolujte jeho obvod nápajania (pozri: Kontrola technického stavu elektrických zariadení).
  5. Zapnite maximálnu rýchlosť ventilátora.
  6. Otáčajte páčkou na regulovanie klapiek ohrievaču a mriežkami výduchov, sledujte zmenu prúdenia vzduchu. Ak k zmene prúdenia nedochádza, pravdepodobne je poškodené tiahlo klapiek.
  7. Zohrajte motor na pracovnú teplotu, otočte rúčku na reguláciu teploty vzduchu v smere hodinových ručičiek do krajne polohy (červené pásmo).
  8. Ubezpečte sa, že vzduch, ktorý vychádza z výduchov, je teplý. Ak sa teplota vzduchu nezmenila, je možné, že je poškodené tiahlo centrálnej klapky.
  9. Otáčajte páčkou regulácie teploty v modrom sektore - do kabíny by mal fúkať studený vzduch. Ak teplota neklesá, znamená to, že je poškodené tiahlo centrálnej klapky.