15.6. Radiátor kúrenia - Demontáž a montáž

Na vykonanie práce budete potrebovať multimeter.

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Vyberte prístrojovú dosku spolu s ohrievačom (pozri: Prístrojová doska - demontáž a montáž).
  3. Krížovým skrutkovačom uvoľnite tri samorezky.
  4. Odstráňte z nátrubkov ohrevného telesa tesniacu prechodku spolu s držiakom a krytom, ktorý zakrýva ohrevné teleso.
  5. Vyberte ohrevné teleso z ohrievaču.

Montáž

Namontujte ohrevné teleso v opačnom poradí.