15.5. Doplnkový odpor - Kontrola a výmena

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Vo vnútri police prístrojovej dosky podpáčte plochým skrutkovačom a odstráňte zátku.
  3. Odpojte konektor vodičov od odporu.
  4. Krížovým skrutkovačom uvoľnite samorezku, ktorá drží doplnkový odpor.
  5. Odstráňte odpor.

Kontrola

  1. Vizuálne skontrolujte celistvosť vinutia, či na ňom nie sú spáleniny alebo iné poškodenia.
  2. Multimetrom v režime ohmmetra skontrolujte vinutia prídavneho odporu na vylúčenie jeho prerušenie. Ak zistíte, že jedna zo špirál je prerušená, doplnkový odpor vymeňte.

Montáž

Namontujte doplnkový odpor v opačnom poradí.