15.4. Filter ventilácie a kúrenia kabíny - výmena

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Odstráňte pravú časť mriežky vzduchovodu (pozri: Mriežka vzduchovodu - demontáž a montáž).
  3. Krížovým skrutkovačom uvoľnite samorezky, ktoré držia rúrky ostrekovača k ochrannej prepážke filtra a dve samorezky, ktoré držia samotnú prepážká ku karosérii.
  4. Vysuňte prepážku z boxu vzduchovodu.
  5. Uvoľnite dve západky filtračného elementu.
  6. Odstráňte filtračný element.

Montáž

Namontujte filtračný element v opačnom poradí. Štítok, nalepený na jedho rámiku, by mal smerovať k prednej časti vozidla a šípka na štítku smerom dole.