14.7.6. Zadné dvere - demontáž a montáž

Poznámka: Rozoberanie a skladanie dvier je výhodnejšie, kým sú namontované na vozidle, pretože je menšia pravdepodobnosť, že dôjde k poškodeniu laku. Postupnosť rozoberania zadných dvier je rovnaká ako pri rozoberaní predných dvier (pozri: Predné dvere - demontáž a montáž).
Na vykonanie tohto úkonu budete potrebovať pomocníka.

Demontáž

  1. Odstráňte posúvač skla (pozri: Posúvač skla - demontáž a montáž).
  2. Vyberte sklo z dvier (pozri: Sklo dvier - demontáž a montáž).
  3. Odstráňte vonkajšiu kľučku dvier (pozri: Vonkajšia kľúčka dvier - demontáž a montáž).
  4. Odstráňte zámok dvier (pozri: Zámok dvier - demontáž a montáž).
  5. Odpojte ohybnú hadicu káblového zväzku od stĺpiku.
  6. Rozpojte konektory káblových zväzkov.
    Poznámka: Pri rozoberaní dvier odstráňte z káblového zväzku ohybnú hadicu a zväzok vyberte cez otvor dvier.
  7. Odstráňte obmedzovač otvorenia dvier zo stĺpiku (pozri: Obmedzovač otvorenie dvier - demontáž a montáž)
  8. Uvoľnite závesy dvier a dvere odstráňte rovnako ako pri predných dverách (pozri: Predné dvere - demontáž a montáž)

Montáž

Namažte pracovné povrch závesov a osiek vazelínou. Zložte a namontujte dvere v opačnom poradí.