14.7.2. Vonkajšia kľúčka dvier - demontáž a montáž

Vonkajšia kľučka zadných dverí - je bez vstavaného zámku, jej demontáž a montáž je analogická ako pri predných dverách (pozri: Vonkajšia kľučka dvier - demontáž a montáž).