8.1.27.3. Zadný úchyt
Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Umiestnite pod prevodovku nastavovateľný podstavec (zdvihák).
  3. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 17 mm uvoľnite dve matice, ktoré držia úchyt ku karosérii 1. Na podstavci spustite 10 - 15 mm zadnú časť pohodnnej jednotky. Kľúčom veľkosti 19 mm uvoľnite skrutku 2, ktorá drží úchyt na držiaku.
  4. Ak je to potrebné, odstráňte ochranný kryt (pozri: Katalyzátor a zberač - demontáž, výmena tesnenia a montáž) a uvoľnite tri skrutky, ktoré držia úchyt k prevodovke: dve skrutky 1 veľkosti 17 mm a jednu skrutku 2 kľúčom veľkosti 19 mm.
  5. Odstráňte úchyt.

Montáž

Namontujte zadný úchyt v opačnom poradí.