8.1.27.2. Pravý úchyt

Vymeňte pravý úchyt analogicky ako ľavý úchyt (pozri: Ľavý úchyt).