8.1.27.1. Ľavý úchyt
Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Odstráňte pancier motora (ak je namontovaný).
  3. Umiestnite pod prevodovku nastavovateľný podstavec (zdvihák) a jemne pridvihnite prevodovku, čím odľahčíte ľavý úchyt.
  4. Kľúčom TORX E14 s predlžovacím nadstavcom uvoľnite dve skrutky, ktoré držia úchyt na držiaku.
  5. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 17 mm uvoľnite skrutku a dve matice, ktoré držia úchyt na karosérii.
  6. Odstráňte úchyt z nosníku.
  7. V prípade potreby nástrčovým kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite dve skrutky, ktoré držia podperu úchytu na držiaku karosérie.

Montáž

Namontujte nový úchyt v opačnom poradí.