13.12.6. Trysky ostrekovačov - výmena

Pozor: Trysky odstráňte spôsobom ukázaným nižšie len v prípade ich výmeny, pretože dôjde k zlomeniu ich fixátorov. Ak potrebujte demontovať trysky ostrekovača čelného skla bez poškodenia ich fixátorov, je nutné demontovať obloženie kapoty (pozri: Kapota - demontáž, montáž a nastavenie polohy). Na odstránenie trysky ostrekovača zadného skla je potrebné odstrániť prídavné brzdové svetlo.

Pracovný postup

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Plochým skrutkovačom, pod ktorý podložíte niekoľkokrát prehnutú tkaninu, podpáčte a odstráňte trysku z otvoru v kapote.
  3. Odpojte od trysky hadičku (pozri: Kapota - demontáž, montáž a nastavenie polohy).
  4. Nasuňte do hadičky novä trysku tak, aby rozpračovač trysky smeroval na čelné sklo.
  5. Umiestnite trysku do otvoru v kapote a zatlačte na ňu zhora, aby zapadla.
  6. Tenkou ihlou otočte rozpračovač trysky tak, aby prúd kvapaliny smeroval na sklo.
  7. Analogicky vymeňte druhú trysku a trysky ostrekovača zadného skla.