13.12.3. Stierače zadného skla - demontáž a montáž

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Nadvihnite ochranný kryt maticu, ktorá drží rameno stierača.
  3. Očkovým kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite maticu, ktorá drží rameno stierača.
  4. Odstráňte rameno z hriadeľu prevodovky motora (pozri: Stierače čelného skla - demontáž a montáž).
  5. Odstráňte obloženie dvier batožinového priestoru (pozri: Čalúnenie dvier batožinového priestoru - demontáž a montáž).
  6. Odpojte konektor káblového zväzku 1 od motora s prevodovkou. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite tri matice 2, ktoré držia motor s prevodovkou.
  7. Odstráňte motor s prevodovkou, opatrne vysuňte jeho hriadeľ z otvoru v dverách batožinového priestoru.
  8. Ak je to potrebné, tak odstráňte z vonkajšej strany dvier vymedzovaciu podložku a gumené tesnenie (označené šípkou).
  9. Vysuňte z otvoru dvier vozdiace puzdro hriadeľu.

Montáž

Namontujte stierač v opačnom poradí. Pred montážou ramena na chvíľu zapnite stierač. Nechajte motor spraviť jeden cyklus a následne namontujte rameno tak, aby stieracia lišta bola umiestnená na vodorovnej ploche na ľavej strane skla.