1.1. Identifikačné čísla vozidla

Podľa súčasných právnych predpisov musí mať každé vozidlo identifikačné číslo (VIN). Toto číslo je uvedené v technickom preukaze (TP), ale aj priamo na vozidle.

Umiestnenie identifikačných čísel v motorovom priestore:

 1. identifikačné číslo vozdila (VIN),
 2. číslo motora (na konci bloku valcov, nad skriňou spojky),
 3. súhrnná tabuľka s údajmi o vozidle

Identifikačné číslo vozidla je vyrazené na pravej opore tlmiču:

Číslo motora je vyrazené v bloku valcov nad skriňou spojky (na jeho prečítanie je potrebné vybrať schránku vzduchového filtra a odsunúť na stranu zväzok káblov):

Identifikačné číslo a ďalšie údaje o vozidle sú uvedené aj v súhrnnej tabuľke:

 1. číslo podľa montážnej linky (zodpovedá poradovému číslu vozidla, v akom zostúpilo z montážnej linky),
 2. číslo typového schválenia vozidla,
 3. identifikačné číslo (XTA - kód výrobcu, 111940 - model automobilu, 7 - rok vydania, posledných sedem čísel - kód karosérie),
 4. model motora,
 5. zaťaženie prednej nápravy,
 6. zaťaženie zadnej nápravy,
 7. kód variantu prevedenia a výbavy vozidla,
 8. maximálna prípustná hmotnosť vozidla,
 9. maximálna prípustná hmotnosť vozidla s prívesom.

Dohodnuté označenia rokov vydania (modelový rok vydania sa nemusí zhodovať s kalendárnym rokom):

Modelový rok vydania Dohodnuté označenie
2005 5
2006 6
2007 7
2008 8
2009 9
2010 A
2011 B
2012 C
2013 D
2014 E
2015 F
2016 G
2017 H